اخبار اخبار

آرشیو مطالب

واگذاري نخستين شناسه شيء (OID)

واگذاري نخستين شناسه شيء (OID)

تاریخ مطلب: 23 فروردین 1393 بازدید ها: 14610

واگذاري شناسه شيء (OID) به بانك مركزي

واگذاري شناسه شيء (OID) به بانك مركزي

تاریخ مطلب: 23 فروردین 1393 بازدید ها: 14754