مشاهده پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول

استانداردهاي جهاني شناسه شيء چه استانداردهايي هستند؟

X.660 Information technology - Procedures for the operation of object identifier registration authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree X.662 Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Registration of object identifier arcs beneath the top-level arc jointly administered by ISO and ITU-T X.665 Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Registration of application processes and application entities X.666 Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Joint ISO and ITU-T registration of international organizations X.667 Information technology - Procedures for the operation of Object Identifier Registration Authorities: Generation of Universally Unique identifier (UUIDS) and their use in object identifiers X.668 Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Registration of object identifier arcs for applications and services using tag-based identification X.669 Procedures for ITU-T registration of identified organizations X.670 Use of registration agents to register names subordinate to country names in the X.660 RH-name-tree X.671 Procedures for a Registration Authority operating on behalf of countries to register organization names subordinate to country names in the X.660 RH-name-tree X.672 Information technology - Open systems interconnection - Object identifier resolution system (ORS) X.674 Procedures for the registration of arcs under the Alerting object identifier arc ISO/IEC 9834-2 Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Registration procedures for OSI document types ISO/IEC 29168-2 Procedures for the object identifier resolution system operational agency ISO/TS 13582 Sharing of OID registry information

بازگشت به بالا

استفاده از شناسه شيء چه مزايايي دارد؟

سازوکار شناسه شيء طرحي بسيار انعطاف­پذير براي شناسايي هر نوع شيء يا چيزي است که به­ طورگسترده­ اي استفاده شده است. اغلب توصيه­ نامه­ هاي ITU-T و ISO الزاماتي را در رابطه با شناسايي منحصربه­ فرد اشياء مطرح مي­ کنند. شناسه شيء در بسياري از اين توصيه ­­نامه­ ها و استانداردها به­ عنوان سازوکاري براي شناسايي اشياء استفاده شده است. اين طرح شناسايي به راحتي توسط انسان قابل خواندن است. اين طرح شناسايي از روش­هاي ديگر مانند نشان­گذاري نقطه­اي (2.49.0.0)، نشان گذاري (URN URN:oid:2.49.0.0) و نشان گذاري OID-IRI يا (/Alerting/WMO/0) پشتيباني مي کند. هم­اکنون بيش از 102000 شناسه شيء تعريف شده در www.oid-info.com وجود دارد که اين شروع بسيار خوبي براي بهره ­گيري از تجارب ساير کشورها و نهادها در اختصاص شناسه شيء است. شناسه شيء از كدگذاري فشرده دودويي استفاده مي­ کند. شناسه شيء قابل انتقال برروي شبكه هاي محدود است. شناسه شيء قابل استفاده در مستندات XML است.

بازگشت به بالا

شناسه شيء چيست؟

شناسه شيء سازوکاري براي شناسايي اشياء است که به­ طور مشترک توسط اداره مخابرات اتحاديه بين­ المللي مخابرات و سازمان بين­ المللي استانداردسازي براي نامگذاري دائمي، غيرمبهم و منحصربه­ فرد هر نوعي از اشياء، مفاهيم، يا موجوديت­ ها به شکل جهاني استفاده مي شود. همان­طوري که اشاره شد، اين نامگذاري دائمي است و هميشه اين نياز وجود دارد که اگر شناسه ­هاي شيء به اشيايي اختصاص داده شدند، براي شيء يا موجوديت متفاوت ديگري استفاده مجدد نگردند. شناسه شيء يکي از روشهاي شناسايي منحصر­به ­فرد اشياء با عملکرد بسيار ساده است که از سال 1985 تاکنون استفاده ميشود. شناسه ­هاي شيء درختي از کمانهاي شمارهگذاري شده را تشکيل مي ­دهند. در اين درخت، هر شناسه ممکن است با يک شناسه الفبايي نيز مرتبط گردند (با حروف کوچک آغاز مي شوند). به جز در ريشه، از هر گره تعداد نامحدودي کمان [1] ميتوان ايجاد نمود. اشيا به وسيله مسيري (شناسه شي) از ريشه به گره شناخته ميشوند. يک نهاد ثبت نام [2]RA، کمانهاي تحت گره خود را به RA هاي تابع خود تا عمق بينهايت تخصيص ميدهد. در واقع درخت شناسه شيء، يک ساختار سلسله مراتبي از RAها است. [1] Arc [2] Registration Authority

بازگشت به بالا

كاربردهاي شناسه شيء چه مي باشد؟

سازوکار شناسه شيء داراي کاربردهاي متنوعي است. اوليه ­ترين استفاده از شناسه­ هاي شيء در توصيه­ هايOpen Systems Interconnection بوده است. از اين مجموعه، استانداردهاي Directory در مجموعه­ توصيه­ نامه­ هاي ITU-T X.500 و توصيه­ نامه ASN.1 در ITU-T X.680، ITU-T X.690 و ITU-T X.660 و ITU-T X.670 استفاده زيادي از شناسه­ هاي شيء مي­گردد. به­ طور خلاصه، مي­ توان کاربردهاي شناسه شيء را به شرح ذيل فهرست نمود. البته کاربردهاي شناسه شيء به موارد ذيل محدود نمي­گردد. شناسايي اشياء تعريف­ شده در توصيه‌ نامه­ ها ITU-T و استانداردهاي بين‌المللي ISO شناسايي کشورها، شرکت­ ها و پروژه­ ها شناسايي سياست‌هاي صدور گواهي که بر اساس Rec. ITU-T X.500 مشخص شده است. شناسايي الگوريتم ­هاي رمزگشايي (مانند SHA-1) ارائه طرح‌هاي شناسايي براي برنامه‌هاي کاربردي که بر مبناي برچسب هستند، مانند برنامه­ هاي كاربردي مبتني بر RFID. شناسايي اشيايي كه در حوزه سلامت و رفاه مشخص مي­گردند (مانند پزشکان، مراكز درماني، بيمارستان­ ها، طبقه­ بندي بيمار­هاي، پزشكان، پايگاه ­داده­ ها پزشکي، مجوزها، ابزارها و تجهيزات پزشکي و غيره) مشخص­ نمودن پيام­ هاي فوريتي مانند پيام ­هاي مرتبط با بحران­هاي امنيتي، زلزله، سيل و رويدادهاي هواشناسي شناسايي يک پيمانه [1]ASN.1(مانند BioAPI Interworking Protocol) شناسايي يک مجموعه از قوانين رمزگشاييASN.1[2] شناسايي اشياء پايگاه اطلاعات مديريت ([3]MIB) براي مديريت شبکه­­ هاي مبتني بر SNMP [4]. يکي از کاربردهاي گسترده شناسه شيء در مديريت شبکه­ هاي کامپيوتري و انجام کارکردهاي مديريتي مانند مديريت خرابي و پيکربندي است. در مديريت شبکه، ابزارها و شبکه­ ها و به­ طورخلاصه تمامي اشيايي که بايد تحت مديريت قرار بگيرند به ­عنوان يک کلاس تعريف مي­شوند و براي شناسايي اين کلاس اشياء از شناسه شيء استفاده مي­گردد. متناظر با هر عنصر مديريت شونده شناسه شيء تعريف شده و در پايگاه اطلاعات مديريت قرار مي­گيرد. تمامي کارکردهاي مديريتي از اين شناسه­ هاي شيء براي شناسايي عناصر مديريت شونده و اعمال مديريت و نظارت بر روي آنها استفاده مي­کنند. شناسايي يک کلاس از شيء مديريت‌شده، يکي از مشخصه‌هاي آن، يک اطلاعيه يا حتي قالب‌هاي ديگر استفاده ‌شده در بحث مديريت شبکه و استاندارد GDMO[5] شناسايي يک شيء اطلاعاتي شناسايي برخي قسمت‌هاي يک پيام الکترونيکي ITU-T X4.00 [1] واحد بنيادين ASN.1 ييمانه است. هدف پيمانه، نامگذاري مجموعه­اي از تعاريف نوع يا تعاريف مقادير است که تشکيل دهنده مشخصات داده هستند. [2] Abstract Syntax Notation One [3] Management Information Base [4] Simple Network Management Protocol [5] Generic Definition of Managed Objects

بازگشت به بالا

چه روش هاي ديگري براي شناسايي شيء وجود دارد؟

يکي از مسائل و دغدغه هاي موجود در فضاي محاسباتي و غير محاسباتي اين است که چگونه مي توان اشياء فيزيکي يا منطقي را به شکل منحصر ­به ­فردي شناسايي و نشاني دهي نمود. تاکنون روش هاي مختلفي براي شناسايي شيء پيشنهاد گرديده اند. برخي از اين روش ها عبارتند از: Digital object identifier: رشته اي کاراکتري است که براي شناسايي منحصر به فرد شيء مانند يک سند الکترونيکي استفاده مي شود. LSID يا Life Science Identifier: راهي براي نامگذاري و تعيين محل اطلاعات بر روي وب است. International Geo Sample Number: يک شناسه کاراکتري با طول 9 کاراکتر است که براي شناسايي نمونه ها ارائه شده است. UUID يا Universally Unique Identifier: شناسه­اي منحصر به فرد است که در ساخت نرم­افزار استفاده مي شود. هدف از ارائه اين شناسه فراهم آوردن اين امکان براي سيستم هاي توزيع شده است تا بدون نياز به هماهنگي مرکزي خيلي زياد، اطلاعات را به شکل منحصر به فردي شناسايي کنند. GUID يا Globally Unique Identifier: شماره مرجع منحصر به فردي است که در علم کامپيوتر استفاده مي شود. اين شماره مرجع، اشاره به پياده سازي مختلف UUID دارد. اين شناسه به شکل مقادير 128 بيتي ذخيره و به شکل هگزادسيمال نمايش داده مي شود. Uniform Resource Name: اين روش که در RFC 2141 تعريف شده است، شناسه اي ثابت و مستقل از محل براي منابع است که امکان نگاشت ساده فضاهاي نام به يک فضاي نام URN را مي­دهد. بارکد: بازنمايي قابل خواندن توسط ماشين از داده هاي مرتبط با يک شيء مرتبط با آن داده ها است. EPC يا Electronic Product Code: روشي جهاني براي شناسايي منحصر به فرد هر شيء فيزيکي در جهان است. آدرس IP: در شبکه هاي کامپيوتري که از پروتکل IP استفاده مي کنند، برچسبي عددي است براي شناسايي هر ابزار فعال در شبکه استفاد مي شود. URL يا Unified Resource Locator: رشته اي کاراکتري که اشاره به منبعي در وب دارد. شناسه شيء يا Object Identifier: شناسه اي که براي نامگذاري يک شيء استفاده مي شود. هر کدام از اين روش ها در حوزه هاي کاربردي مختلفي فراگير شده اند. بعضي از آنها مبتني بر کاراکتر و برخي ديگر مبتني بر اعداد دودويي هستند. برخي از آنها به شکل درختي و برخي ديگر به شکل مسطح سازمان­دهي مي شوند. طول شناسه هاي مورداستفاده در هر روش نيز مي تواند متغير يا ثابت باشد.

بازگشت به بالا

چه كاربردهايي را مي توان در كشور ايران براي شناسه شيء متصور شد؟

يکي از اهداف پروژه سامانه ثبت اينترنتي شناسه شيء تعريف کاربردهاي شناسه شيء در کشور و انجام اقدامات لازم توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران به­ منظور فراگير نمودن اين کاربردها در سطح کشور مي­باشد. براساس بررسي ­هاي انجام ­شده و براساس کاربردهاي ذکرشده در بخش قبلي و براساس مطالعات به­ عمل آمده در رابطه باتجارب ساير کشورها، کاربردهاي زير براي شناسه شيء در کشور تعريف گرديده است: 1- شناسه شيء براي شناسايي موارد ذيل در کشور کاربرد دارد: دستگاه­ هاي اجرايي، شرکت ­هاي خصوصي و نهادهاي فعال در بخش تعاوني دستگاه ­هاي فعال در حوزه نظامي و دفاعي کشور محصولات، کالاها و خدمات پروژه­ ها گواهي ­هاي الکترونيکي مجوزها پروانه­ هاي فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات پايگاه­ هاي داده­ اي ثبت اختراعات و مالکيت معنوي 2- امکان تعريف استفاده از شناسه شيء در پروژه­ هاي کلان ملي و شبکه ­هاي ملي مانند شبکه­ هاي زير وجود دارد: شبکه ملي اطلاعات شبکه ملي سلامت شبکه علمي کشور شبکه ملي يادگيري شبکه دولت

بازگشت به بالا

چه منابع و مراجع ديگري براي مطالعه بيشتر در رابطه با شناسه شيء وجود دارد؟

1- ITU, Object Identifiers [OIDs] and their registration authorities, ITU-T Handbook, 2010. 2- The Java Tutorials, Learning the Java Language, Lesson: Object-Oriented Programming Concepts, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/object.html 3- Dubuisson Olivier, 2011, “Introduction to Object Identifiers (OIDs) and Registration Authorities”, France Telecome Organe 4- OID Repository, Object Identifier (OID) Repository, http://oid-info.com 5- OID Repository, Frequently Asked Questions, http://oid-info.com/faq.htm 6- OID Repository, Introduction to OIDs and the OID Resolution System (ORS), http://oid-info.com/introduction.htm 7-Health Level Seven International, http://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav

بازگشت به بالا